Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.04.2019 1 286 008 418.17 41.7600 RON 26972
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.04.2019 298 203 379.38 139.6829 EURO 5962
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.04.2019 35 952 781.99 108.9616 USD 717
BRD Obligațiuni obligațiuni 22.04.2019 64 171 256.14 171.2469 RON 914
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 22.04.2019 33 576 053.95 177.4744 RON 884
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 22.04.2019 7 884 277.71 25.6752 EURO 133
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 22.04.2019 27 680 095.85 194.4936 RON 541
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 22.04.2019 6 614 759.38 28.2558 EURO 106
BRD Index acțiuni 22.04.2019 8 778 892.33 163.8906 RON 193