Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.10.2019 1 801 756 372.89 43.2672 RON 45059
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.10.2019 408 053 509.02 142.5947 EURO 9083
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.10.2019 60 143 592.90 112.4845 USD 1089
BRD Obligațiuni obligațiuni 15.10.2019 82 708 957.90 177.6870 RON 1100
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 15.10.2019 51 865 078.59 189.5745 RON 1328
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 15.10.2019 20 255 122.40 27.4576 EURO 318
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 15.10.2019 35 882 229.52 220.0925 RON 827
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 15.10.2019 14 843 287.65 32.0169 EURO 207
BRD Global Clasa A acțiuni 15.10.2019 8 919 573.78 172.4179 RON 223
BRD Global Clasa E acțiuni 15.10.2019 201 372.43 25.2101 EURO 5