Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 11.12.2018 1 155 485 938.44 41.1825 RON 20606
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 11.12.2018 280 359 062.92 137.8954 EURO 5442
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 11.12.2018 31 844 613.97 106.5277 USD 604
BRD Obligațiuni obligațiuni 11.12.2018 65 590 603.30 168.3429 RON 887
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 11.12.2018 32 935 535.57 175.9231 RON 755
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 11.12.2018 6 667 156.60 26.0248 EURO 97
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 11.12.2018 28 963 062.71 192.4333 RON 478
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 11.12.2018 6 190 578.06 28.5882 EURO 96
BRD Index acțiuni 11.12.2018 9 140 917.16 157.0574 RON 195