Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.06.2019 1 391 364 659.26 42.2207 RON 31949
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.06.2019 327 088 725.83 140.5782 EURO 6800
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.06.2019 41 313 367.37 110.1567 USD 840
BRD Obligațiuni obligațiuni 13.06.2019 65 979 621.63 173.1615 RON 962
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 13.06.2019 36 976 391.45 181.8813 RON 980
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 13.06.2019 10 661 985.11 26.5094 EURO 164
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 13.06.2019 31 197 566.50 204.0657 RON 589
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 13.06.2019 8 684 606.32 29.8698 EURO 113
BRD Index acțiuni 13.06.2019 8 882 318.57 166.8650 RON 195