Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.02.2019 1 162 315 534.20 41.4586 RON 21484
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.02.2019 272 050 097.61 138.9880 EURO 5331
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.02.2019 31 926 234.22 108.1511 USD 609
BRD Obligațiuni obligațiuni 20.02.2019 63 975 302.19 169.6276 RON 870
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 20.02.2019 32 411 394.13 173.8704 RON 783
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 20.02.2019 6 866 059.20 25.1569 EURO 107
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 20.02.2019 27 311 541.07 185.4927 RON 489
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 20.02.2019 5 993 312.11 26.9516 EURO 96
BRD Index acțiuni 20.02.2019 8 761 027.54 158.2974 RON 184