Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 18.10.2018 1 149 072 655.55 40.8011 RON 20173
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 18.10.2018 292 371 932.27 138.6643 EURO 5491
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 18.10.2018 32 941 704.25 106.7966 USD 602
BRD Obligațiuni obligațiuni 18.10.2018 68 324 550.52 167.4440 RON 917
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 18.10.2018 32 171 310.27 175.6329 RON 669
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 18.10.2018 4 948 888.69 25.9082 EURO 77
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 18.10.2018 30 761 543.98 191.0682 RON 440
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 18.10.2018 5 297 655.82 28.3059 EURO 79
BRD Index acțiuni 18.10.2018 9 334 947.68 156.1773 RON 198