Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 24.09.2018 1 162 373 908.99 40.8730 RON 20228
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 24.09.2018 294 979 706.14 138.6411 EURO 5521
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 24.09.2018 32 976 603.29 106.8259 USD 595
BRD Obligațiuni obligațiuni 24.09.2018 69 972 025.60 167.8409 RON 932
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 24.09.2018 31 280 595.68 174.9743 RON 652
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 24.09.2018 4 510 255.38 25.8554 EURO 70
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 24.09.2018 30 200 806.02 189.1041 RON 434
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 24.09.2018 5 112 532.02 28.0631 EURO 75
BRD Index acțiuni 24.09.2018 9 274 047.89 155.7644 RON 197