Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.08.2019 1 616 989 316.59 42.9865 RON 38601
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.08.2019 374 941 154.30 142.0377 EURO 7955
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.08.2019 53 830 848.46 111.5707 USD 983
BRD Obligațiuni obligațiuni 16.08.2019 74 073 135.50 176.3523 RON 1039
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 16.08.2019 47 353 509.40 186.3010 RON 1166
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 16.08.2019 16 238 457.64 27.1247 EURO 248
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 16.08.2019 32 961 497.54 211.3264 RON 714
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 16.08.2019 12 154 893.09 30.9025 EURO 165
BRD Index acțiuni 16.08.2019 8 629 504.19 167.0916 RON 209