Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.12.2019 1 940 228 712.65 43.3042 RON 54029
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.12.2019 425 616 141.65 142.3392 EURO 10034
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.12.2019 65 032 336.68 112.5525 USD 1238
BRD Obligațiuni obligațiuni 12.12.2019 89 035 034.37 177.8210 RON 1293
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 12.12.2019 64 288 500.33 191.3546 RON 1774
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 12.12.2019 25 046 852.51 27.5616 EURO 424
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 12.12.2019 45 477 543.30 227.9670 RON 1053
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 12.12.2019 18 446 193.43 32.9783 EURO 276
BRD Global Clasa A acțiuni 12.12.2019 9 843 114.67 178.3521 RON 271
BRD Global Clasa E acțiuni 12.12.2019 785 491.89 25.9281 EURO 49