BRD Global Clasa E

Clasa a fondului deschis de investiții BRD Global, denominată in EUR,  cu plasamente preponderent pe piețele de acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia.

Alocare strategică din punct de vedere al claselor de active: 75% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% in alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum si alte instrumente permise de legislația in vigoare. Fondul va menține un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat în investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din componența portofoliului.

ISIN Fond: ROQDDMSGKS66

Decizie autorizare ASF: 453/30.03.2010

Registru ASF: CSC06FDIR/400065/30.03.2010

GIIN: YCEN9M.00007.SF.642

LEI: 5493004713YDSTEKZF64

Caracteristici
Data ultimei actualizări 28.05.2020
Activ net (mil. EURO) 1.48
VUAN (EURO) 24.4839
Nr. investitori 84
Grad de risc ? ridicat
Moneda EURO
Tip acțiuni
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Evoluția unitatii de fond
BRD Global Clasa E
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar

-
Structura portofoliului
Actiuni RO 0.00%
Actiuni CEE 0.00%
Tbills 10.52%
Unități de Fond 64.07%
Piața Monetară 25.48%
Performanță
Ultimul an -
Ultimii 3 ani -
Ultimii 5 ani -
De la înființare -4.29%
Informații despre fond
VaR ? 18.81
Randamentul mediu al instrumentelor de portofoliu? N/A

Arhivă

+

Mai mult

Mai mult +

BRD Acțiuni Clasa A

Fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din Romania, pana la 90% si 10 % alte…

BRD Acțiuni Clasa E

Fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din Romania, pana la 90% si 10 % alte…

BRD Global Clasa A

Fond deschis de investiții cu plasamente preponderent pe piețele de acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia.

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK