Prima pagină   Ghid investitii   Impozit pe castig – Fisa de portofoliu

Impozit pe castig – Fisa de portofoliu

Ce este o Fișa de Portofoliu?

 • Documentul prin care se reflectă, conform prevederilor legale în vigoare, câștigul/pierderea în RON înregistrată în decursul unui an fiscal, urmare a operațiunilor de răscumpărare de unități de fond emise de fondurile de investiții.
 • Câștigurile rezultate din răscumpărarea unităților de fond sunt considerate, conform prevederilor Codului Fiscal, venituri din investiții;
 • Fișa de portofoliu conține informații consolidate privind câștigul/pierderea pentru fiecare fond administrat de BRD Asset Management  S.A.I. pentru care au fost realizate răscumpărări de către investitor. Dacă investitorul a efectuat răscumpărări de unități de fond denominate în EUR, respectiv USD, atunci câștigul/pierderea este convertit(ă) în RON la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data plătii sumelor aferente răscumpărării și este cumulat(ă) cu restul câștigurilor/pierderilor, după caz, de pe celelalte fonduri.
 • Fișa de portofoliu se emite doar pentru persoanele fizice.
 • Conform prevederilor legale în vigoare, BRD Asset Management S.A.I. S.A. transmite către investitori informații privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru răscumpărările efectuate în cursul unui an  fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior.

 

 Cum intru în posesia fișei de portofoliu și ce trebuie să fac cu ea?

 • Fișa de Portofoliu va fi transmisă de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. prin corespondență, la adresa  de corespondență furnizată de tine, o poți descărca online de pe  MYBRD Net sau o poți obține gratuit în unitățile BRD – Groupe Societé Generale.
 • Fișa de portofoliu va fi transmisă la ANAF, împreună cu declarația fiscală aferentă, fiind un document justificativ relevant pentru calculul impozitului.

 

 De unde știu ce impozit am de plătit și când îl plătesc?

 • Ulterior transmiterii documentației și în baza acesteia, organul fiscal stabilește impozitul datorat și emite pentru tine decizia de impunere. Impozitul se plătește în termenul menționat în decizia de impunere care poate fi poate fi de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

 

 Cum se calculează câștigul care va fi impozitat? 

 • Câștigul/pierderea se calculează ca diferență între prețul de răscumpărare și prețul de subscriere al unităților de fond, iar metoda de calcul pentru câștigul rezultat din răscumpărări folosește principiul FIFO (“primul intrat, primul iesit”). De exemplu, ai subscris 25 de unități de fond în aprilie 2017 (preț 100 lei), 25 de unități de fond în iulie 2017 (preț 105 lei) și ai răscumpărat 40 de unități de fond în decembrie 2017 (preț 110 lei). În acest caz, ai înregistrat câștig care se determină astfel: 
 • 25 * (110-100) = 250 lei: se va considera că unitățile de fond achiziționate în aprilie se răscumpără astfel în totalitate;
 • 15 * (110-105) = 75 lei: următoarele unități de fond sunt răscumpărate din unitățile de fond achiziționate în iulie;
 • Câștigul rezultat = 250 + 75 = 325 lei 
 • Impozitul de plătit în acest caz = 325 * 16% = 52 lei.

 

Ce obligații fiscale am referitoare la câștigurile din răscumpărări de unități de fond?

 • Pentru unitățile de fond răscumpărate în anul 2017 cota de impozit este de 16%. 
 • Începând cu anul 2018, cota de impozit este de 10%. De asemenea, contribuabilii care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plată contribuțiilor asigurărilor sociale de sănătate potrivit prevederilor Codului Fiscal datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din investiții (incluzând astfel și situația veniturilor obținute din răscumpărările de unități de fond) în situația în care veniturile anuale cumulate realizate din surse specifice sunt cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară. Salariul minim brut valabil la data publicării acestei note este de 1,900 lei.
 • În vederea încadrării în plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țara, se vor lua în considerare următoarele categorii de venituri: venituri din activități independente, venituri din asociere cu o persoană juridică contribuabil, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din alte surse, conform definițiilor și excepțiilor menționate în Codul Fiscal.   

 

 Ce este  Declarația 212?

 • Declarația 212-«DECLARATIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice înlocuiește Declarația 200, precum și alte declarații fiscale privind veniturile realizate » se completează și se depune de către persoanele fizice în România  care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 Începând cu anul 2018, această declarație se va completa de persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plată contribuției sociale de sănătate și care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau Legii nr.170/2016 și venituri din alte surse și care, cumulat, insumează mai mult de 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei, calculat ca și  12 luni x 1.900 lei salariu).

 

 Până când se depune Declarația 212 ? 

 • Declarația 212 are  termen de depunere 15 iulie 2018.  Acest nou  formular, 212, înlocuiește formularul 200. 
 • Formularul îl puteți descărca aici.   

  

 Cum se depune Declarația 212 ? 

 • Direct la sediul administratiei fiscale de care aparții, prin depunere on-line pe site-ul ANAF unde  beneficiezi și de o reducere a impozitului de 5%, în cazul în care deții un certificat digital calificat, sau prin intermediul corespondenței, prin scrisoare recomandată transmisă cu confirmare de primire.

 

Am depus declarația 200. Mai trebuie să depun și declarația 212 ?

 • În   situația   în   care,   în   anul   2018, pentru anul fiscal 2017,   ai   depus   la organul   fiscal   competent   formularul   200  -“Declaratie   privind   veniturile   realizate   din Romania”   pană   la   data   intrării   în   vigoare   a Ordonanței   de   urgentă   a   Guvernului   nr.18/2018 ( în vigoare din 23 martie 2018) , nu   ai obligația   depunerii   “Declaratiei   unice privind   impozitul   pe   venit   și   contribuțiile   sociale datorate   de   persoanele   fizice”   pentru   veniturile realizate   în   anul   2017.

 

 Ce se întâmplă dacă depășesc acest termen?

 • Măsurile în acest caz sunt stabilite de inspectorii fiscali din cadrul administrației locale de care aparții.

  

Potrivit legislației în vigoare BRD Asset Management S.A.I. S.A nu reține la sursă nici impozitul pe venit, nici CASS – investitorul are obligația să declare și să își plătească obligațiile fiscale aferente câștigurilor din unități de fond. În cazul în care datele tale de identificare s-au schimbat te rugăm să depui la administrația fiscală de care aparții o declarație rectificativă și să te adresezi unei agenții BRD Groupe Societé Generale în vederea actualizării. 

Veniturile estimate pentru anul 2018 se declară doar dacă în 2018 se vor obține venituri  (chirii, venituri din investiții etc.) care, anual, cumulat, depășesc 12 salarii minime brute (în prezent, salariul minim brut este de 1.900 lei), proporțional cu numărul de luni de obținere a venitului.