Produsele prezentate in acest site sunt supuse fluctuatiilor pietei. Valoarea unitatilor de fond poate sa scada, sa creasca sau sa ramana constanta, in functie de evolutia instrumentelor financiare detinute in portofoliu.

Performantele trecute nu sunt o garantie pentru rezultate viitoare. 

Parametrii de piata pe care se bazeaza calculul performantei nu sunt certificati de auditori financiari. Informatiile cu privire la produse nu sunt exhaustive si nu pot avea valoare contractuala. Ele completeaza informatiile reglementate si puse la dispozitie de BRD Asset Management. Acestea nu sunt certificate de un auditor financiar, sunt furnizate cu titlu de informare si pot suferi modificari.

 

BRD Simfonia Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400014 prin decizia ASF nr.329/30.01.2006. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

BRD Obligatiuni Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400025 prin decizia ASF nr. 3455/21.12.2015. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

BRD Diverso  Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400056 prin decizia ASF nr.1713/27.08.2008. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

BRD Actiuni Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400057 prin decizia ASF nr.1714/27.08.2008.

BRD Euro Fond Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400064 prin decizia ASF  nr. 452/30.03.2010. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.

BRD Index Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400065 prin decizia ASF nr.453/30.03.2010.

BRD USD Fond Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400095 prin decizia ASF nr.87/04.06.2015.” “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

BRD Asset Management SAI SA este autorizata prin decizia ASF nr.35/11.01.2008 si inscrisa in registrul ASF sub nr.PJR05SAIR/400010; Adresa: Str. Sf. Elefterie nr.18 parter, sector 5, Bucuresti tel: 021 327 22 28

Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu character personal sub nr.23680.

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti,

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro in limba romana. "Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.”