Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.01.2018 1 378 627 394.21 40.1851 RON 21068
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.01.2018 307 424 670.67 138.5989 EURO 5706
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.01.2018 35 651 042.74 106.2608 USD 593
BRD Obligațiuni obligațiuni 22.01.2018 105 155 029.03 164.7919 RON 1021
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 22.01.2018 35 943 485.82 175.8209 RON 446
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 22.01.2018 684 108.42 25.9441 EURO 25
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 22.01.2018 32 913 247.55 196.0641 RON 322
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 22.01.2018 1 112 333.79 29.0700 EURO 33
BRD Index acțiuni 22.01.2018 12 784 020.27 169.9788 RON 183