Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.07.2018 1 197 681 059.49 40.4661 RON 20518
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.07.2018 294 967 244.16 138.6723 EURO 5622
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.07.2018 33 774 925.46 106.3934 USD 603
BRD Obligațiuni obligațiuni 13.07.2018 71 562 437.09 165.9835 RON 952
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 13.07.2018 30 410 662.11 172.6975 RON 638
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 13.07.2018 3 393 938.69 25.5139 EURO 52
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 13.07.2018 31 055 066.39 184.8545 RON 427
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 13.07.2018 4 071 815.88 27.4277 EURO 68
BRD Index acțiuni 13.07.2018 9 002 897.87 151.5892 RON 199