Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.03.2018 1 390 224 025.30 40.3664 RON 20945
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.03.2018 299 730 510.84 138.4261 EURO 5679
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.03.2018 36 817 776.83 105.9171 USD 611
BRD Obligațiuni obligațiuni 19.03.2018 102 540 885.21 165.4708 RON 995
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 19.03.2018 37 275 272.19 176.6845 RON 475
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 19.03.2018 822 320.76 26.0748 EURO 28
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 19.03.2018 35 470 997.02 195.7408 RON 370
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 19.03.2018 1 425 985.67 29.0088 EURO 41
BRD Index acțiuni 19.03.2018 9 877 220.53 161.7402 RON 196