Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.09.2017 1 475 717 379.07 40.2605 RON 20724
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.09.2017 295 871 933.90 138.0729 EURO 5388
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.09.2017 31 110 789.16 106.1563 USD 521
BRD Obligațiuni obligațiuni 21.09.2017 117 652 855.10 165.8789 RON 1099
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 21.09.2017 42 103 502.41 171.9898 RON 404
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 21.09.2017 563 440.23 25.7499 EURO 18
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 21.09.2017 33 937 721.90 181.5026 RON 279
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 21.09.2017 518 443.71 27.2780 EURO 26
BRD Index acțiuni 21.09.2017 7 953 210.26 157.7408 RON 113