Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.05.2018 1 243 762 493.41 40.3813 RON 20789
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.05.2018 299 253 695.34 138.6435 EURO 5667
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.05.2018 35 397 981.44 105.8816 USD 617
BRD Obligațiuni obligațiuni 22.05.2018 72 462 122.86 165.6439 RON 965
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 22.05.2018 40 234 675.62 173.0023 RON 640
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 22.05.2018 2 028 866.02 25.7550 EURO 45
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 22.05.2018 38 149 214.85 186.2893 RON 417
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 22.05.2018 3 110 588.71 27.8558 EURO 61
BRD Index acțiuni 22.05.2018 9 868 394.34 155.3522 RON 201