Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.11.2017 1 408 264 218.18 39.9645 RON 21107
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.11.2017 303 493 570.02 138.3458 EURO 5586
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 22.11.2017 33 839 967.04 106.2152 USD 552
BRD Obligațiuni obligațiuni 22.11.2017 108 373 424.95 163.8929 RON 1050
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 22.11.2017 38 785 260.46 171.4280 RON 423
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 22.11.2017 601 141.54 25.3848 EURO 22
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 22.11.2017 33 163 505.23 183.0523 RON 295
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 22.11.2017 946 337.33 27.2348 EURO 36
BRD Index acțiuni 22.11.2017 8 648 612.41 159.8407 RON 144